انتقال دانش و تجربه

ارائه مشاوره فنی

با توان علمی و تجربی خود همواره در کنار شما هستیم
سوالات فتی خود را از ما بپرسید


ارسال سوال

مدیریت پروژه های الکتریکال( ویژه مدیران پروژه طراحان، ناظران و دانشجویان رشته برق)

- انجام براورد قیمت، انجام زمانبندی و ارائه پیشنهاد قیمت اولیه
- نحوه تهیه WBS و برنامه زمانبندی دقیق
- اصول مهم در عقد قرارداد و معرفی اصول مهم شرایط عمومی پیمان
- نحوه گردش کار
- ارائه مراحل طراحی و تهیه مدارک فنی
- تهیه متره و براورد ر اساس فهرست بها و به غیر از آن
- نحوه تهیه صورت وضعیت


READ MORE

نحوه عملکرد فلومتر


بطور کلی فلومتر از سه بخش تشکیل شده است. یک بخش آن مخصوص اندازه گیری، یک بخش آن مخصوص تبدیل و یک بخش آن مخصوص گزارش و انتقال نتایج است. بخش اولیه یا همان بخش اندازه گیری شامل ابزارهای مختلفی مانند اوریفیس است. اوریفیس با ایجاد تفاضل شدت جریان در دو طرف لوله مشخص می کند که سرعت جریان در هرکدام به چه صورت است. این دستگاه به صورت مکانیکی عمل می کند و دارای یک دیافراگم است که در اثر تغییرات سرعت جریان تغییر میکند. در بخش دوم فلومتر یک ابزار تبدیل یا همان ترانسدیوسر استفاده شده است. زمانی که تغییرات سرعت جریان یا تغییرات شدت جریان باعث تغییر در دیافراگم دستگاه اولیه می شود، این حرکت مکانیکی به کمک ترانسدیوسر باعث ایجاد یک میدان الکتریکی می شود. میدان الکتریکی برای به دست آوردن نتایج و گزارش آنها به صورت دیجیتالی بسیار مهم است. بنابراین ترانسدیوسر نتایج را به داده های دیجیتالی تبدیل می کند و در نهایت به ترانسمیتر وارد میشود. ترانسمیتر وظیفه گزارش سرعت جریان نهایی و انتقال آن به اتاق کنترل یا به اپراتور را برعهده دارد. سوئیچ جریان نیز تقریبا به همین شکل عمل می کند


دانلود

لول ترانسمیتر چگونه عمل می کند؟

عملکرد ترانسمیتر سطح به تبدیل حالت مکانیکی به داده های دیجیتالی وابسته است. اگر مطالب قبلی ما را در معرفی سایر ترانسمیتر ها دیده باشید، معمولاً در آنها یک مدار الکترونیکی وجود دارد که این مدار الکترونیکی برای اندازه گیری فاکتور مورد نظر ماست. در لول ترانسمیتر تبدیل حرکت مکانیکی به جریان الکتریکی صورت می‌گیرد. در زمان نصب ترانسمیتر سطح تمامی فاکتورها و مشخصات تاثیرگذار بر روی آن کالیبره می شوند و دستگاه صفر می شود. زمانی که تغییراتی در سطح سیال داخل مخزن یا حتی جامدات توده ای مانند پودر ها در داخل مخزن رخ می دهد، باعث ایجاد فشار مکانیکی بر روی سنسور و حسگر دستگاه می شود. این تغییرات سنسور و حسگر باعث ایجاد یک مدار الکترونیکی در داخل دستگاه می شود که نتیجه نهایی را به صورت داده های دیجیتالی گزارش می کند. بنابراین لول ترانسمیتر ها بهترین ابزار برای نظارت بر مخزن ها، تانکرها و ظروف ذخیره سازی هستند. انواع ترانسمیتر سطح رای دسته بندی انواع مختلف ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر روش های متفاوتی وجود دارد که بیشتر مربوط به نحوه تشخیص تغییرات سطح توسط سنسور و گزارش نتیجه نهایی آنهاست. با توجه به این اطلاعات در حال حاضر ۶ نوع مختلف از آنها وجود دارد

دانلود

ترانسمیتر فشار چگونه عمل می کند؟


بیش از ۵۰ نوع ترانسمیتر فشار به همین دلیل توصیف کردن همه آنها در یک مقاله و توضیح دادن آنها در یک روش کار دشواری است. اما به طور کلی فرستنده ها و ترانسمیترهای فشار می توانند تغییرات فشار در شرایط مختلف را اندازه گیری کنند و آن را به صورت یک عدد دیجیتالی گزارش دهند. به عنوان مثال برخی از این ترانسمیترها که وابسته به مواد پیزوالکتریک هستند، می توانند نیروی مکانیکی را به شکل فشار تشخیص داده و آن را تبدیل به جریان الکتریکی کنند. از سوی دیگر، برخی سنسورهای فشار سنج، بر فشار هوای خالص در یک سیستم یا یک مخزن متکی می شوند و از این طریق نسبت به یک فشار خالص کالیبره می شود. بطور کلی کارکرد پرشر ترانسمیتر به این صورت است که یک بخش آن به تشخیص فشار و یک بخش آن به انتقال نتیجه اختصاص می‌یابد. اگر همین ترانسمیترهای پیزوالکتریک را در نظر بگیرید، تغییرات فشار به صورت جریان مکانیکی به آنها وارد میشود. این ترانسمیتر ها می توانند تغییرات مکانیکی را تبدیل به جریان الکتریکی کرده و آن را در قالب یک عدد به صورت آنالوگ یا دیجیتال گزارش دهند. عملکرد ترانسمیتر فشار متفاوت از ترانسمیتر اختلاف فشار است. یکی از ابزارهایی که در سیستم های اندازه گیری فشار استفاده می شود، هارت کالیبراتور است که برای کالیبره کرده سیستم بر اساس پروتکل هارت استفاده می شود


دانلود

دوره جامع طراحی و محاسبات تابلو های برق ( ویژه طراحان، ناظران، دانشجویان رشته برق و سازندگان تابلو)

- معرفی انواع تابلو های برق و کاربرد آنها
- معرفی تجهیزات مورد استفاده در تابلو برق
- معرفی مراحل طراحی، خرید، ساخت و مونتاژ تابلو برق
- معرفی منابع و استاندارد های موجود
- نحوه طراحی و محاسبات فیدر های خروجی تابلو
- نحوه محاسبه اتصال کوتاه و انتخاب تجهیزات بر اساس آن تابلو برق
- محاسبه شمش تابلو
- محاسبه ابعاد تابلو برق
- براورد متریال و ارائه قیمت نهایی ساخت
- ارائه برنامه زمانبندی
- انجام تست های اولیه تابلو برق
- حل چند مثال عملی
- بازدید از کارگاه ساخت و مونتاژ تابلو
READ MORE

اصول طراحی، محاسبات سیستم ارت ومعرفی روشهای اندازه گیری مقاومت ارتینگ ( ویژه طراحان، ناظران و دانشجویان رشته برق)


- لزوم ایجاد سیستم های ارتینگ
- معرفی اصطلاحات
- معرفی منابع و استاندارد های موجود
- معرفی انواع سیتم های ارتینگ
- معرفی ولتاژ گام و تماس
- نحوه اندازه گیری مقاومت خاک
- معرفی عوامل موثر بر مقاومت مخصوص خاک
- معرفی الکترود های سیستم زمین و ارائه فرمول های مربوطه
- طراحی و محاسبات سیستم زمین
- معرفی مقدماتی سیستم زمین صاعقه
- معرفی استاندارد های اجرایی سیستم زمین
- اندازی گیری مقاومت ارت پس از اجرا
- حل چند مثال عملی


READ MORE