با ما در ارتباط باشید


دفتر اصفهان


اصفهان خیابان امام خمینی
جنب سازمان تامین اجتماعی
مجتمع الماس واحد 701

دفتر کارخانه


کیلومتر 7 جاده حبیب آباد
خیابان شهید شالباف
مجتمع مهدیه

0098-314444412
0098-2189773278

Info@Kianparto.com

فرم تماس با ما