پروژه های انجام شده و در دست اجرا

تصفیه خانه های فاضلاب و ایستگاه های پمپاژ

- طراحی تاسیسات الکتریکال تصفیه خانه شهرک صنعتی سروش بادران به ظرفیت 500 متر مکعب در روز
- طراحی تاسیسات الکتریکال و بخشی از تاسیسات مکانیکال تصفیه خانه شهر کرکوک (کشور عراق) به ظرفیت 300.000 متر مکعب در روز
- تامین تجهیزات، در بخش الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب شرکت استیل البرز
- نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب شرکت استیل البرز
- تامین تجهیز تاسیسات الکتریکال تصفیه خانه شهرک صنعتی بزرگ شیراز
- نصب تجهیزات الکترو مکانیکال تصفیه خانه شهرک صنعتی بزرگ شیراز
- نصب تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ الکترونیک شهرک صنعتی بزرگ شیراز
- نصب تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ 68هکتاری شهرک صنعتی بزرگ شیراز
- تامین تجهیزات الکتریکال ایستگاه پمپاژ منطقه ویژه اقتصادی شیراز
- طراحی سیستم الکتریکال تصفیه خانه شهرک صنعتی تیران
- طراحی تاسیسات الکترومکانیکال تصفیه خانه شهرک صنعتی سفید رود رشت
- طراحی سیستم الکتریکال تصفیه خانه شهرک صنعتی بروجن
- طراحی سیستم الکتریکال تصفیه خانه شهرک صنعتی شهرکرد
- طراحی سیستم الکتریکال تصفیه خانه شهرک صنعتی ساری
- طراحی و نصب تجهیزات الکترو مکانیکال پروژه تصفیه خانه شهمیرزاد استان سمنان
- طراحی و نظارت عالیه تاسیسات الکتریکی تصفیه خانه چرمشهر مشهد

شهرداری

• طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق شهرداری منطقه 8 اصفهان (قرار داد EPC)
• طراحی و تهیه نقشه سیستم الکترومکانیکال پارک انارک
• طراحی و تهیه نقشه سیستم الکترومکانیکال پارک بانوان طالخونچه
• طراحی و تهیه نقشه سیستم الکترومکانیکال آتش نشانی کرکوند
• طراحی و تهیه نقشه سیستم الکترومکانیکال مجموعه ورزشی شهرداری ورنامخواست
• طراحی و تهیه نقشه سیستم الکترومکانیکال شورای شهر زرین
• طراحی، محاسبات و تهیه نقشه سیستم الکترومکانیکال محوطه پارک جنگلی فولاد شهر و کلیه ساختمانهای موجود در آن (سالن بولینگ، سالن اسکواش، مجموعه کافی شاپ، مجموعه فروشگاهی، رستوران سه طبقه، مجموعه زمین های ورزشی روباز، مسجد و ...)
• طراحی، محاسبات و تهیه نقشه سیستم الکترومکانیکال پارک بانوان میمه
• طراحی، محاسبات و تهیه نقشه سیستم الکترومکانیکال پارک وزوان

سایر پروژه ها


o بهینه سازی واتوماسیون تأسیسات کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان
o بهسازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرا پلیس راه بادرود (قرار داد EPC)
o اتوماسیون و هوشمند سازی تأسیسات گرمایشی – سرمایشی ساختمان ستاری(قرار داد EPC)
o طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق برای ساختمان اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان(قرار داد EPC)
o بهسازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پلیس راه اصفهان تهران (قرار داد EPC)
o بهسازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پلیس راه اردستان (قرار داد EPC)
o بهسازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پلیس راه نجف آباد (قرار داد EPC)
o سازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پلیس راه بزرگراه اصفهان کاشان (قرار داد EPC)
o بهسازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پلیس راه سه راه جندق ( (قرار داد EPC)
o طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم الکترومکانیکال پلیس راه اصفهن شیراز (قرار داد EPC)
o طراحی تأسیسات الکترومکانیکال ساختمان اداری مرکزی غذا خوری، نماز خانه، دانشکده برق (دانشگاه مجلسی)
o بهسازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پلیس راه سگزی (قرار داد EPC)
o بهسازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پلیس راه گلپایگان (قرار داد EPC)
o بهسازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پلیس راه اصفهان شهرکرد (قرار داد EPC)
o بهسازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرای ساختمان اداری اداره کل راه داری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان (قرار داد EPC)
o بهسازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرای ساختمان اداری اداره کل راه داری و حمل ونقل جاده ای شهرستان خور و بیابانک (قرار داد EPC)
o بهسازی و بهینه سازی سیستم تاسیسات الکترومکانیکال شامل طراحی، تامین تجهیزات و اجرای ساختمان اداری اداره کل راه داری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردستان (قرار داد EPC)

برخي از پروژه هاي ساخت تابلو برق

• ساخت تابلو هاي برق پروژه تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شيراز بزر گ
• ساخت تابلو هاي برق ايستگاه پمپاژ ٦٨ هكتاري شيرا ز
• ساخت تابلو هاي برق ايستگاه پمپاژ الكترونيك شيرا ز
• ساخت تابلو برق كليه پاسگاه هاي پليس راه استان اصفهان
• ساخت تابلو هاي برق اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان ساختمان شماره
• ساخت تابلو هاي برق اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان خور و بيابانك
• ساخت تابلو هاي برق اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان اردستا ن
• ساخت تابلو هاي برق مجتمع كشت و صنعت قيام( وابسته به بنياد مستضعفان)
• ساخت تابلو هاي برق فولاد سپيد دشت ( سالن RO)
• ساخت تابلو هاي برق پروژه تصفيه خانه شهرك صنعتي جي
• ساخت تابلو برق يك ايستگاه پمپاژ ( كارفرما آب و فاضلاب زنجان)
• ساخت تابلو هاي برق تصفيه خانه شهميرزاد